(Ocak 2004 deki ilk basımın önsözü)

         

                                 ÖNSÖZ

 

     Uzun yıllar, esas gayesinden saptırılmış, özüne çok yanlış ilâveler yapılmış, İslâmiyet ile hemen hemen alâkasız hale getirilmiş fıkraları, o şekliyle öğrenmiş ve anlatmıştım. Şimdi o cahil ve gafil zamanlarımda anlattığım fıkralar için Velî Nasreddin Hoca'mızdan içtenlikle af ve helâllik diliyorum.

                                                                                                                             Erdinç  BABACAN                                                 PENDİK - 05.1.2004

 

 

 

 


 

 

 

 

Ana Sayfa